Ajateenijate väljaõppetsükkel

Millest koosneb ajateenistuses veedetud aeg, kui tuled teenistusse 2012. aastal? Millised erinevused on 8- ja 11kuusel teenistusel?*SBK – sõdur saab kätte oma laigulise vormi ja õpib rivis marssima...   Esimeste nädalatega omandab võitleja sõduri põhioskused nagu näiteks madalroomamine, kaeviku kaevamine, relva puhastamine ja katelokis toidu valmistamine. SBK lõpuks on füüsiline vorm tsiviiliga võrreldes tublisti paranenud.

* EK – ajateenija õpib ühte paljudest kaitseväe poolt pakutavatest erialadest. Mereväes seisab ees madruse baaskursuse (MBK) mereväemoodul, kus mehed saavad esmased mereväelised teadmised ning loksuvad laevadel ning päästepaatides. Maaväes omandatakse mõne relvameeskonna liikme oskused.

*AÜK – Nüüd läheb action’iks. Kursuste eesmärk on anda sõduritele koostegutsemise oskus eri lahinguliikides ja maastikul jao, rühma ja kompanii koosseisus. Rohketes metsalaagrites õpitakse näiteks jao liikumisi, linnalahinguid, rühmavaritsust ja -rünnakut, kaitselahingut jne. Kindlasti osaleb võitleja mõnel suuremal õppusel, kus ta saab tõsiselt proovile panna oma oskused ja teadmised, mida eelnevate kuude jooksul omandatud.

*NABK – tulevane jaoülem omandab üldteadmised sõjapidamisest ja jao taktikast. Lisaks saab õppur teada, milliste kasvatusmeetoditega oma tulevasi alluvaid treenida. Elu läheb linnaloale saamise tõttu lõbusamaks.

*NAEK – erialakursustestl saab tulevane nooremohvitser täpsmaid teadmisi jalaväe, tulejuhtimise, logistika, side, pioneeriasjanduse või mäne väeliigi kohta ning õpib vastava meeskonna juhtimist. Kindlasti saab uusi tarkusi ka praktikas kordi läbi proovida ning relvaga salvede viisi paukmoona täristada.

*ER – mõne nädala jooksul õpib võitleja vastavalt määratud üksustele relvastust ja spetsialiseerub kuulipilduja, tankitõrjuja või grnanaadiheituri erialale. Kursuse lõppedes peab sõdur olema võimeline täitma lahinguülesandeid.

*RRÜBKA – nooremohvitseri kursuse parimate lõpetajate seast valitakse välja võitlejad, kes läbivad ajateenijatele mõeldud reservrühmaülemate kursuse. Kursuse läbinutest saavad sõjaaja rühmaülemad.

Jaga:
  • Print
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks

Kommentaarid (1)

 

  1. Rein ütleb:

    NAEK ja RRÜBKA kirjeldustes on vist pigem mõeldud ikka nooremALLohvitseri…

Leave a Reply