Arhiiv veebruar, 2013

Vabatahtlikult kaitsele!

Vabatahtlikult kaitsele!

Toivo Tänavsuu tegevtoimetaja. Käesolev Riigikaitse heidab pilgu hiljuti valitsuse poolt kinnitatud Eesti riigikaitse arengukavale aastateks 2013–2022. Kaitseminister Urmas Reinsalu nimetab seda reaalse kaitsevõime loomise kavaks, kuna eelmine, nelja aasta eest kinnitatud a

02.21.2013| Määratlemata |

No Comments
Reaalse kaitsevõime loomise kava

Reaalse kaitsevõime loomise kava

Urmas Reinsalu kaitseminister. Pole võimalik ehitada kahte maja, kui raha jätkub vaid ühe jaoks. See iseenesest­mõistetavana näiv tõdemus kehtib ka riigikaitses: sõjaliste võimete osas vajame reaalselt eksisteerivaid, varustatud ja mehitatud üksusi, mitte ulmelisi kirj

02.21.2013| Määratlemata |

No Comments
Kes võidavad sõdu – sõdurid või arvutid?

Kes võidavad sõdu – sõdurid või arvutid?

Vaatamata tehnoloogia ülikiirele arengule on maaväelane, tema varustus ja oskused sõjakonfliktides endiselt võtmetähtsusega. Enno Mõts kolonelleitnant, kirde kaitseringkonna ülem. Keset möllu: Rahvusvaheliste julgeolekujõu dude (ISAF) sõdurid Afganistanis.

02.21.2013| Määratlemata |

No Comments
Muutustest Eesti riigikaitses

Muutustest Eesti riigikaitses

Peeter Hoppe kolonel, kaitseväe peastaabi ülem. Märkus: Struktuuriettepanek võib arengukava rakenduskava väljatöötamise käigus muutuda. * Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Allikas: Kaitseväe peastaap Riigikaitse kümneaastane arengukava lo

02.21.2013| Määratlemata |

No Comments
Maavägi loob kaks täisvarustuses jalaväebrigaadi

Maavägi loob kaks täisvarustuses jalaväebrigaadi

Artur Tiganik kolonel, maaväe ülem. (Foto: Kaitsevägi) Maaväe edasises arengus on märksõnadeks kvaliteedi paranemine ja uute võimete väljaarendamine. Sellega tõhustame kaitsevõimet ja kasvatame Eesti rahva turvatunnet. Arengukava on selgelt tulevi

02.21.2013| Määratlemata |

No Comments