Ohvitseri ja allohvitseri karjäärisüsteem Eesti kaitseväes


Tegevväelase hüved

Palka makstakse mitte ainult teenistuse, vaid ka õppimise eest.

Tööandja eluruum, ümberasumise hüvitis.

Tervishoiu, sh hambaravi ja ravimite hüvitis lisaks haigekassale.

Tegevteenistuspension: 50% ametikoha palgaastmestiku keskmisest pärast vähemalt 20aastast staaži.

Töövõimetuspension töövõime kaotuse korral teenistuses.

Toitjakaotuspension perele kaitseväelase hukkumise korral.

Soodsad sportimisvõimalused.

Jaga:
  • Print
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks

Leave a Reply